Algebra 3

Vakbeschrijving Algebra 3
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 4082ALGB3
Docent(en):
  • dr. M.J. Bright
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 300
Periode: Semester 2
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Omschrijving

Galoistheorie en de toepassingen daarvan vormen het hoofdthema van het college. We schenken aandacht aan de klassieke toepassingen op de Griekse constructieproblemen en de oplosbaarheid van polynoomvergelijkingen door radicalen.

Behandeld worden: lichaamsuitbreidingen, eindige lichamen, normaliteit en separabiliteit, Galoiscorrespondentie, cyclotomische uitbreidingen, constructieproblemen, radicaalformules, hoofdstelling van de algebra, kwadratische reciprociteit, categorie├źn en functoren.

Werkvorm

2 uur hoorcollege + 2 uur werkcollege per week.

Tentaminering

Schriftelijk tentamen (telt voor 75%) en wekelijkse huiswerkopdrachten (tellen voor 25%).

Voorkennis

Lineaire Algebra 1, Algebra 1 & 2

Literatuur

Syllabus Algebra 3 van P. Stevenhagen

Links

syllabus

Talen