World Archaeology 1: Prehistory of the Near East and Europe

Vakbeschrijving World Archaeology 1: Prehistory of the Near East and Europe
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 1081V10Y
Docent(en):
  • Prof.dr. P.M.M.G. Akkermans
  • Prof.dr. H. Fokkens
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 100
Periode: Semester 1, Blok I, II
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
109:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

This course consists of two parts:

World Archaeology 1.1: Prehistory of the Near East
World Archaeology 1.2: Prehistory of Europe

Talen