Advanced Statistical Computing

Vakbeschrijving Advanced Statistical Computing
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 4433ADSTC
Docent(en):
  • Dr. Steven de Rooij
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 3
Niveau: 500
Periode: Semester 1, Blok I
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

See English.

Talen