Russische grammatica 2

Vakbeschrijving Russische grammatica 2
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 5642V001
Docent(en):
 • Prof.dr. J. Schaeken
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 1, Blok I, II
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Russische grammatica 1.

Beschrijving

Tijdens het college worden specifieke onderwerpen behandeld uit de fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek van het Russisch. De meer problematische onderdelen zullen bovendien door middel van oefenmateriaal aan bod komen.

Leerdoelen

Dit onderdeel is gericht op het verder ontwikkelen van inzicht in en het verwerven van kennis van de Russische grammatica.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege
 • Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 EC).

 • Colleges: 26 uur
 • Toetsen: 4 uur
 • Voorbereiding colleges en toetsen: 110 uur

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee toetsen. Beide toetsen moeten voldoende zijn en tellen elk voor 50% voor het eindcijfer. Voor elke toets is er slechts één herkansing. Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar het volgende studiejaar.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Zie: Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Prof. Dr. J. Schaeken
Studiecoördinator: T. Bouma
Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing

Talen