Swahili 2

Vakbeschrijving Swahili 2
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 5731V2008
Docent(en):
  • drs. T. Schipper
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 10
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok III, IV
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
70:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Swahili 1 moet met succes zijn afgerond.

Beschrijving

We verdiepen ons verder in de grammatica en de woordenschat. Verschillende onderwerpen zoals politiek, natuur, corruptie en sport zullen behandeld worden. Na Swahili 2 ben je in staat om zelfstandig uitgebreide teksten te lezen en kun je je ervaringen en meningen in het Swahili uitdrukken.

Leerdoelen

Spreken : A2/B1
Luisteren : A2/B1
Lezen : B1
Schrijven : A2/B1

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Colleges en werkcolleges.

Toetsing

• actieve participatie tijdens de colleges en werkopdrachten 10%
• presentatie 20 %
• schriftelijk eindtentamen 50 %
• mondeling eindtentamen 20 %

• Algehele herkansing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

De algehele herkansing kan alleen gedaan worden als de student alle andere examens ook gemaakt heeft.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard.

Studielast

Totaal: 280 uur (10 EC)
Volgen college: 5 uur per week x 13 weken = 65 uur.
Literatuur en huiswerk : 215 uur

Literatuur

• Schipper, Tirza. 2014.Tuongee Kiswahili- Swahili course. Dit Engelstalige cursusboek is bij het eerste college te verkrijgen
• Aanvullende leerstof wordt tijdens de colleges uitgedeeld of wordt op Blackboard gezet
• Portfolio’s

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. drs. T.I.D. Schipper

Studiecoördinator: P.C. Lai LL.M. MSc

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Talen