Optional Courses (suggested by other departments)

Vakbeschrijving Optional Courses (suggested by other departments)
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 5774....
Docent(en):
Voertaal: Engels
Blackboard: Nee
EC: 10
Niveau: 500
Periode: Semester 1 / 2, Blok I, II, III, IV
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Colonial and Global History

Economic Development and Social Change in Southeast Asia
Cultures of Resistance in the Post-colonial World
Indonesian Language 1
Democratizing Histories: Asia and the World

Political Culture and National Identities

Readings in American History

Talen