Statistical learning

Vakbeschrijving Statistical learning
Collegejaar: 2019-2020
Studiegidsnummer: 4433STLT6Y
Docent(en):
  • Dr. Tim A.L. van Erven
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 500
Periode:
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

See English.

Talen