Chemie van het Leven

Vakbeschrijving Chemie van het Leven
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 40211CL17
Docent(en):
 • Dr. A.F.J. Ram
 • Dr.ir. J. van den Brink
 • Dr. N.I. Martin
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 3
Niveau: 100
Periode: Semester 1
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
19:00 uur
 • Geen Keuzevak
 • Geen Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. A.F.J. Ram
Email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

In de colleges Chemie van het Leven worden de chemische basisbegrippen (chemische elementen, chemische verbindingen, reacties, mechanismen, interacties), de unieke eigenschappen van water (zuur/base, pKa) en de functie van biomoleculen (nucleïnezuren, aminozuren, lipiden en koolhydraten) in de biologie behandeld. Centraal in het begrijpen van chemische reacties zijn zuur/base reacties: De onderdelen molariteit en pH (buffers) komen tijdens het basispracticum aan de orde. De studenten bestuderen zelfstandig de informatie en opdrachten behorend bij chemisch rekenen voor biologen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Bijbrengen van basiskennis over moleculen en hun chemische reacties/eigenschappen die een belangrijke rol spelen in de biologie (nucleïnezuren, aminozuren, eiwitten, lipiden en koolhydraten).

Eindtermen:
Studenten hebben inzicht verkregen in de chemische eigenschappen van moleculen en hebben inzicht in de rol die deze moleculen spelen in biologische processen.

Rooster

Zie rooster BLOK 1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Toetsing

Over de colleges Chemie van het Leven en betreffende practica wordt een schriftelijk tentamen gegeven. De cijferopbouw: 50% colleges & hoofdstukken uit Campbell + 50% chemisch rekenen.

Blackboard

 • De powerpoint files van de colleges worden op Blackboard geplaatst.
 • Achtergrond en oefenvragen behorend bij chemisch rekenen voor biologen.

Literatuur

 • Campbell’s Biology,11th edition, Hoofdstukken 1 t/m 5
 • PowerPoint-files van de colleges
 • Document met de achtergrond en oefenvragen behorend bij chemisch rekenen voor biologen (Blackboard en LabBuddy)

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Hoorcolleges en practica tijdens Basispracticum 1 zijn op elkaar afgestemd.

Talen