Bio-ethiek

Vakbeschrijving Bio-ethiek
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 4022BET17
Docent(en):
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 3
Niveau: 200
Periode: Semester 1
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
46:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Prof.dr. S. Haring
Email: s.haring@liacs.leidenuniv.nl

Beschrijving

De cursus bio-ethiek zal zich bezighouden met het bestuderen van en reflecteren op ethische en maatschappelijke aspecten die verbonden zijn aan de beroepspraktijk van een bioloog.
Een nadere beschrijving van de leerdoelen, inhoud en het rooster zal binnenkort volgen.

Leerdoelen

Rooster

Van 7 januari 2019 tot en met 1 februari 2019, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Het college zal bestaan uit hoor- en werkcolleges.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor communicatie.

Aanmelden

Via USIS en daarna aanmelden via Blackboard.

Talen