Microscopie en Imaging

Vakbeschrijving Microscopie en Imaging
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 4022MIM13
Docent(en):
 • Dr.M.J.M.Schaaf
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 300
Periode: Semester 2
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
101:00 uur
 • Geen Keuzevak
 • Geen Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr.M.J.M.Schaaf
Email: m.j.m.schaaf@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Allereerst wordt in deze cursus ingegaan op de fysische principes van licht, om zo een basis te leggen voor beter begrip van de microscoop. Vervolgens wordt de lichtmicroscoop ontleed, om een goed begrip ervan te krijgen en deze goed te leren gebruiken. Verschillende contrasttechnieken als DIC en fase-contrast zullen aan bod komen. Tevens zal uitgebreid worden ingegaan op preparaatbereiding en histologische kleuringen en wordt de historie van de microscopie behandeld. Daarna zullen de fluorescentiemicroscoop en de confocale microscoop worden behandeld en gebruikt. Geavanceerde technieken uit de fluorescentiemicroscopie (FRAP, FRET, FCS, FLIM, PALM) zullen na bestudering van uitgedeelde literatuur door de studenten aan elkaar worden gepresenteerd. Middels gastcolleges zullen technieken als elektronenmicroscopie, atomic force microscopy (AFM), single-molecule microscopie en magnetic resonance imaging (MRI) behandeld worden.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het doel van deze cursus is om basale microscopische technieken te begrijpen en toe te passen. Verder wordt begrip bijgebracht van meer geavanceerde technieken.

Eindtermen:

 • Begrip van de lichtmicroscoop, fluorescentiemicroscoop en confocale microscoop en deze kunnen gebruiken.
 • Begrip van elektronenmicroscopie, single-molecule microscopie, AFM en MRI.
 • Eenvoudige beeldverwerkingstechnieken zelf toe kunnen passen.

Rooster

Van 4 maart 2019 tot en met 29 maart 2019, voor detailrooster zie Blackboard.
Week 1: Basale fysica van licht. Lichtmicroscopie. Contrasttechnieken.
Week 2: Histologie. Fluorescentiemicroscopie. Historie van de microscopie. Deeltentamen 1.
Week 3: Fluorescentie- en confocale microscopie. Presentatie literatuuropdracht. Beeldverwerking.
Week 4: Geavanceerde technieken. Deeltentamen 2.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, practicum en zelfstudie

Toetsing

Twee deeltentamens, presentatie

Blackboard

Powerpointpresentaties van alle colleges, vragen en opdrachten en de informatie nodig voor de literatuuropdracht zullen op Blackboard worden gezet.

Literatuur

Eventuele aanvullende literatuur wordt tijdens cursus uitgereikt

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard

Talen