Culture and Diversity at Work

Vakbeschrijving Culture and Diversity at Work
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 6463PS031
Docent(en):
  • Dr. N.J. van Doesum
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 300
Periode: Semester 2, Blok III
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
20:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Deze cursusinformatie is alleen beschikbaar in het Engels: Culture and Diversity at Work

Talen