Fundamentele Informatica 3

Vakbeschrijving Fundamentele Informatica 3
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 4032FIN33
Docent(en):
  • Dr. R. van Vliet
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Nee
EC: 3.0
Niveau: 300
Periode: Semester 2
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
55:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Fundamentele Informatica 1 en 2

Beschrijving

Computers kunnen gebruikt worden voor het uitvoeren van vele soorten berekeningen. Toch zijn hier ook grenzen aan. Bij dit vak onderzoeken we de mogelijkheden en onmogelijkheden van een computer.
We doen dit onder andere door een theoretisch model van de computer te bestuderen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
De Turingmachine als algemeen model voor berekenbaarheid: accepteren, beslissen en rekenen met Turingmachines, niet-determinisme, universele Turingmachines, Church-Turing these. Recursief opsombare en recursieve talen. Het stopprobleem, (on)beslisbare problemen.

Leerdoelen

Verwerven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van computers (algoritmes). Kennismaken met fundamentele inzichten die ten grondslag liggen aan de informatica als wetenschappelijke discipline.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en een huiswerkopgave.

Toetsing

Schriftelijk tentamen na afloop van de colleges. Het eindcijfer van het vak is gelijk aan het tentamencijfer
+ maximaal 0.4 bonuspunt van de huiswerkopgave.

Literatuur

John C. Martin, Introduction to Languages and the Theory of Computation, 4th edition, McGraw-Hill, 2011, ISBN: 978-007-128942-9.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoordinator Riet Derogee ms. Riet Derogee

Website

Fundamentele Informatica 3

Talen