High-dimensional data analysis

Vakbeschrijving High-dimensional data analysis
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 4433HDDAN
Docent(en):
  • Prof.dr. Mark van de Wiel
  • Dr. Wessel N. van Wieringen
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 500
Periode: Semester 1, Blok I, II
  • Geen Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

See English.

Talen