Survival analysis

Vakbeschrijving Survival analysis
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 4433SURAN
Docent(en):
  • Dr. M. Fiocco
  • Prof.dr. H. Putter
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 500
Periode: Semester 2, Blok III, IV
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

See English.

Talen