Decision Making in Practice (DMP)

Vakbeschrijving Decision Making in Practice (DMP)
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 6464EL081
Docent(en):
  • Dr. F.H. Poletiek
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 500
Periode: Semester 2, Blok IV
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
22:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

De cursusinformatie is alleen beschikbaar in het Engels: Decision Making: Theory and Practice

Talen