Behaviour Training with Children

Vakbeschrijving Behaviour Training with Children
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 6464CA02
Docent(en):
  • Dr. H.H. Boelens
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 500
Periode: Semester 1, Blok I, II
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
29:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

De cursusinformatie is alleen beschikbaar in het Engels

Talen