Solution Focused Therapy

Vakbeschrijving Solution Focused Therapy
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 6464CA09
Docent(en):
  • Drs. E. Bohnen, F. Stad MSc
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 500
Periode: Semester 2, Blok III, IV
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
44:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

De cursusinformatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Talen