Environmental Psychology

Vakbeschrijving Environmental Psychology
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 6464EL34
Docent(en):
  • Dr. H.J.A.M. Staats
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 500
Periode: Semester 1, Blok II
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
20:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

De cursusinformatie is alleen beschikbaar in het Engels: Environmental Psychology

Talen