Child Neuropsychology: Clinical Practice of Neurodevelopmental Disorders

Vakbeschrijving Child Neuropsychology: Clinical Practice of Neurodevelopmental Disorders
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 6464CN04
Docent(en):
  • J. Sandjojo MSc
  • Drs. M.E.J. Morcus
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 500
Periode: Semester 1, Blok II
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
22:00 uur
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

De cursusinformatie is alleen beschikbaar in het Engels: Child Neuropsychology: Clinical Practice of Neurodevelopmental Disorders

Talen