Biophysics and Bioengineering for Pharmaceutical Sciences

Vakbeschrijving Biophysics and Bioengineering for Pharmaceutical Sciences
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer:
Docent(en):
Voertaal: Engels
Blackboard: Onbekend
EC: 4
Niveau: 500
Periode:
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Talen