Leren en instructie 1

Vakbeschrijving Leren en instructie 1
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: MALI1
Docent(en):
  • diverse docenten
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 3
Niveau: 300
Periode:
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

De student kan met behulp van theorie over klassenmanagement en algemene didactiek lespraktijken van docenten analyseren en alternatieven formuleren.

Beschrijving

In Leren en Instructie 1 worden theorieën op het gebied van klassenmanagement en algemene didactiek bestudeerd. Deze theorieën worden verbonden met de onderwijspraktijk van de studenten.

Werkvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, intervisie en zelfstudie.

Toetsing

Tentamen: aan de hand van een aantal casussen wordt getoetst of de student theorie kan gebruiken bij het analyseren van onderwijspraktijken (voor beoordelingscriteria, zie de studiewijzer, onderdeel L&I).
Zie ook Tentamendocument studenten ICLON voor het vak Leren & Instructie.

Literatuur

• Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2015 (vierde druk), ISBN 9789001873127
• Teitler, P.I. (2017), Lessen in orde, Coutinho, 3e druk 2017, ISBN 9789046905531, de tweede druk uit 2013 is ook toegestaan
• Reader ‘Leren en Instructie 1’
• Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wp-content/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf
Een gedrukt exemplaar kan voor 10 euro (uitsluitend via pin betaling) worden aangeschaft in de startweek van de opleiding, bij de balie van het ICLON (3e verdieping)

Digitale leeromgeving

Blackboard

Talen