Aandacht: theorie en praktijk

Vakbeschrijving Aandacht: theorie en praktijk
Collegejaar: 2006-2007
Studiegidsnummer: PB23022
Docent(en):
  • Prof. Dr. B. Hommel, Dr. F. Poletiek, Dr. J. Groeneweg, Prof. Dr. R. Ridderinkhof
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 6.0
Niveau: 300
Periode:
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Wel Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Attention, one of the most colorful concepts in psychology, refers to a whole number of characteristics of human experience and behaviour: it is selective in expressing our preferences, integrative in binding numerous aspects of stimulus information to coherent events, inhibitory in suppressing unwanted thoughts and actions, limited in restricting our multi-tasking abilities, and executive in controlling our actions. The course will cover the history of research on attention, methods to analyze attentional processes, the neural basis and disorders of attention, individual differences, and applied issues, such as the impact of mental workload on performance or the design of visual displays.

Coördinator

Mbt cursus: Prof. dr. B. Hommel, kamer 2-B05, tel. 06 29023062, E-mailadres: hommel@fsw.LeidenUniv.nl
Mbt werkgroepen: Dr. F. Poletiek, email naar MSTEL@FSW.LEIDENUNIV.NL

Doelstelling(en)

1) Kennis en inzicht: De student heeft algemene kennis over theorieen op het gebied van de menselijke aandacht alsmede over methodologische grondslagen van het vak.

2) Toepassen kennis en inzicht (academische vaardigheden): De student is in staat een selectie van kennis over aandacht en aandachtsgerelateerde cognitieve processen toe te passen. Hij/zij kan een aantal theoretische en praktijkproblemen analyseren, conceptualiseren en suggesties aandragen voor een empirische toetsing. De student is in staat eenvoudig experimenteel onderzoek te ontwerpen om de waarde van zijn/haar theoretische redenering te toetsen.

3) Algemene professionele vaardigheden: De student is in staat gebruik te maken van ICT en de analyses, redeneringen en aanbevelingen schriftelijk te rapporteren aan vakgenoten en aan een breder publiek.

Studiemateriaal

Johnson, A. & Proctor, R.W. (2004). Attention: Theory and practice. Sage Publications. (Op tijd bestellen!)

Handleiding voor het schrijven van een wetenschappelijk rapport (te verkrijgen bij Servicedesk).

Toetsing

Abstract, essay, tentamen. Werkgroepbijeenkomsten zijn verplicht. Het essay moet voldoende zijn. Het tentamencijfer is het eindcijfer.

Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer mogelijk.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook de Nadere regels en richtlijnen, paragraaf 6.

Ingangseis/advies

Kennis van Cognitieve en Biopsychologie.

Dit vak is ingangseis voor de derdejaarscursussen Cognitieve Ergonomie en Cognitieve Neurowetenschap

Onderwijsvormen

Hoorcolleges.

Verplichte werkgroepbijeenkomsten van 2 uur.
De student schrijft in op één van vier thema\‘s. De thema\‘s zijn toepassingen, fundamentele kwesties, of cruciale (onverklaarde) verschijnselen in de cognitieve psychologie. Tijdens de bijeenkomsten wordt het thema behandeld en worden richtlijnen gegeven voor het schrijven van een wetenschappelijk verslag. Twee weken na de tweede bijeenkomst levert de student een essay in.

Inschrijving

In de periode maandag 15 januari (10.00 uur) t/m maandag 29 januari (10.00 uur) 2007 kunt u zich inschrijven voor de werkgroepen van het tweede semester.

Let op: U hoeft zich niet in te schrijven voor cursussen, maar alleen voor werkgroepen.

NB: Inschrijving voor het tentamen is tot 1 week van te voren mogelijk via U-TWIST.

Blackboard

  • College sheets, literatuur – Informatie met betrekking tot de thema\‘s van de werkgroepen

Rooster

Voltijd: http://www.psychologie.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=809
Deeltijd: http://www.psychologie.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=842

Talen