Cognitieve ergonomie

Vakbeschrijving Cognitieve ergonomie
Collegejaar: 2006-2007
Studiegidsnummer: PB34010
Docent(en):
  • Prof.dr.P.Hudson, dr. C. Hurts, dr. J. Groeneweg, mw. dr. S. Akerboom, prof.dr. R. Ridderinkhof, dr. G. Band
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 10.0
Niveau: 400
Periode:
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Wel Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Een inleiding in hoe fundamentele kennis van Cognitieve Psychologie wordt toegepast in moderne omgevingen. De cursus bestudeert eerst de methodologische problemen van toepassing van cognitieve psychologie. Vervolgens zijn er colleges over het ontwerpen en het gebruik van complexe automatiseringssystemen en het internet, problemen rondom beslissingen, stress, en transport (verkeer, luchtvaart), toepassing van cognitieve psychologische kennis in de rechtbank en het ontwerpen ten behoeve van de ouder wordende mens.In de projectgroepen worden drie verschillende onderwerpen bestudeerd. Groepsleden moeten een analyse maken van een probleem (bijv. een ontwerp, een ongeluk, een rechtszaak) en rapporteren in een plenaire sessie over hun bevindingen en voorstellen voor verbeteringen.

Coördinator

Prof. Dr. P.T.W Hudson, 2-a49, tel 527 3820, email: Hudson@fsw.Leiden.Univ.nl

Doelstelling(en)

The main objectives of this course are:
a) students will acquire a basic knowledge of the areas of application of psychological and anthropometric theories with special attention to cognitive processes and their inpact on the working environment;
b) students will learn basic skills of working in small teams to report on ergonomic problems and to provide practical solutions based on their theoretical knowledge;
c) students will learn to report in depth on one topic chosen out of the range covered by the course.

Studiemateriaal

C.D. Wickens, J.D.Lee, Y. Liu & S.E. Gordon Becker (2004) Introduction to Human Factors Engineering. Pearson, London. Paperback

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald door:
Tentamen (40%), Werkstuk (30%), 3 individuele projectgroep rapporten (30%)
Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer mogelijk.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook de Nadere regels en richtlijnen, paragraaf 6.

Ingangseis/advies

Propedeuse en de B2-cursus Aandacht: theorie en praktijk met een voldoende afgerond.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en projectgroepen met presentaties.

Inschrijving

Vanaf maandag 3 juli (10.00 uur) t/m maandag 28 augustus (10.00 uur) kunt u zich inschrijven via U-twist voor de werkgroepen van de vakken voor het eerste semester. In de periode maandag 15 januari (10.00 uur) t/m maandag 29 januari (10.00 uur) 2007 kunt u zich inschrijven voor de werkgroepen van het tweede semester.

Let op: U hoeft zich niet in te schrijven voor cursussen, maar alleen voor werkgroepen.

NB: Inschrijving voor het tentamen is tot 1 week van te voren mogelijk via U-TWIST.

Blackboard

Ja (projectgroepopdrachten, college sheets).

Rooster

Voltijd: http://www.psychologie.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=820
Deeltijd: http://www.psychologie.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=848

Talen