Chinese taalkunde: Tijd en aspect in het Chinees

Course description Chinese taalkunde: Tijd en aspect in het Chinees
Year: 2010-2011
Catalog number: 5683ITKPY
Teacher(s):
 • R. Sybesma
Language: Dutch
Blackboard: Yes
EC: 5.0
Level: 400
Period: Semester 1, Block I, II
 • Yes Elective choice
 • No Contractonderwijs
 • No Exchange
 • No Study Abroad
 • No Evening course
 • No A la Carte
 • No Honours Class

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college gaan we in op de manieren waarop tijd en aspect in het Chinees tot uitdrukking worden gebracht. Hoe geef je in het Chinees aan dat een handeling in het verleden heeft plaats gehad? Hoe geef je aan dat een handeling is afgerond? En wat doe je als je tot uitdrukking wilt brengen dat een bepaalde handeling op een bepaald moment in het verleden aan de gang was, net toen er iets anders gebeurde?

Een belangrijk onderdeel van het college is niet zo zeer beantwoording van de vraag hoe, maar eerder de vraag waarom: waarom doet het Chinees het zoals het het doet en niet anders?

We zullen deze vragen beschouwen in het licht van algemeen taalkundige theorieën over tijd en aspect in taal.

Hoewel we ons voornamelijk met het Mandarijn zullen bezighouden, zullen we zeker uitstapjes maken naar andere varianten van het Chinees, zoals, onder meer, het Kantonees, het Hunanees en het Wenzhounees.

Leerdoelen

 • Begrip van de noties tijd (tempus) en aspect in taal in het algemeen, en van de manier waarop ze vorm krijgen in Chinese talen in het bijzonder.
 • Verdere ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals:
 • het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie;
 • kritisch en analytisch lezen en luisteren;
 • mondelinge en schriftelijke verslaglegging (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

Kijk voor het rooster op de “website”:http://www.hum.leidenuniv.nl/chinees/roosters/collegeroosters.html” van de opleiding.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijke en mondelinge opdrachten (40%) en een werkstuk (60%)

Blackboard

Voor gedetailleerd weekoverzicht en de opdrachten.

Literatuur

Wordt tijdens college en via blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

R. Sybesma.

Languages