Focus 1+2: Introduction to Japanese religion: Shinto and Buddhism

Course description Focus 1+2: Introduction to Japanese religion: Shinto and Buddhism
Year: 2010-2011
Catalog number: 5692IFJRY
Teacher(s):
 • Dr. H. van der Veere
Language: Dutch
Blackboard: Unknown
EC: 5.0
Level: 200
Period: Semester 1
 • Yes Elective choice
 • No Contractonderwijs
 • No Exchange
 • No Study Abroad
 • No Evening course
 • No A la Carte
 • No Honours Class

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De cursus beoogt een inzicht te geven in de voor Japan specifieke kenmerken van Religie en de verhoudingen tussen de tradities van het Boeddhisme en Shinto vanuit diachronisch en synchronisch perspectief. De student wordt vertrouwd gemaakt met recente literatuur en ontwikkelingen d.m.v. discussies over de belangrijkste vraagstukken op het vakgebied in samenhang met de opbouw van algemene kennis over Japanse religie. Parallel wordt de student geoefend in schriftelijke vaardigheden door het maken van een analytisch en een research werkstuk en mondelinge vaardigheid dmv een presentatie..

Leerdoelen

Opbouw algemene kennis over Japanse religie, Boeddhisme en Shinto en het vakgebied. Het gebruik van databases. Kennis van methodologien en de achtergronden van de huidige benaderingen. Ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Rooster

Zie: Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:

 • participatie (incl. mondelinge presentatie) 30%
 • analytisch werkstuk 20%
 • research werkstuk 30%
 • schriftelijk tentamen 20%

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings.

Literatuur

Verplicht: H. van der Veere, Boeddha’s en Kami; de ontwikkeling van de Japanse religie, Amsterdam University Press, 2003.
Voor deze cursus is een reader verkrijgbaar. Verdere literatuur staat beschreven in de cursussyllabus.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Dr. H van der Veere

Languages