Tekst en cultuur

Course description Tekst en cultuur
Year: 2010-2011
Catalog number: 5721VTTCY
Teacher(s):
 • Prof. dr. B.C.A. Walraven
Language: Dutch
Blackboard: Unknown
EC: 5.0
Level: 100
Period: Semester 1, Block I, II
 • Yes Elective choice
 • Yes Contractonderwijs
 • No Exchange
 • No Study Abroad
 • No Evening course
 • Yes A la Carte
 • No Honours Class

Beschrijving

Kennismaking met belangrijke literaire en cultuurhistorische teksten in vertaling met aandacht voor de plaats van teksten in de cultuur waarbij ook de interpretatieproblematiek ter sprake komt.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels

Door de combinatie van verschillende vakken over Koreaanse geschiedenis en cultuur kan een ad-hoc – aanschuif – minor – Koreaanse geschiedenis en cultuur worden gevolgd. Daarvoor moet een combinatie van in totaal 30 ECTS gemaakt worden uit de volgende zeven vakken:

 • Koreaanse geschiedenis tot 1876 (5 ECTS; 1e sem.)
 • Tekst en cultuur (5 ECTS; 1e sem.)
 • Politieke en economische ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea (5 ECTS; 1e sem.)
 • Koreaanse Cultuurkunde: visuele en materiële cultuur (5 ECTS; 1e sem.)
 • Moderne Koreaanse geschiedenis (5 ECTS; 2e sem.)
 • Perspectieven op Korea (5 ECTS; 2e sem.)
 • Cultuur en samenleving in hedendaags Korea (5 ECTS; 2e sem.)
 • Ook los als keuzevak, contractonderwijs of à la carte onderwijs te volgen.

Leerdoelen

 • Verkrijgen van een overzicht van de pre-moderne Koreaanse literatuurgeschiedenis en de Koreaanse boek- en leescultuur;
 • Oefening in de methoden die gebruikt kunnen worden om bronnen te interpreteren;
 • Oefening in mondelinge presentatie.

Studielast

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;
 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur;
 • Voorbereiden 2 mondelinge presentaties: 2 × 26 uur = 52 uur;
 • Voorbereiden schriftelijk tentamen: 23 uur.

Literatuur

 • Syllabus Inleiding in de traditionele Koreaanse letterkunde (verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen);
 • Peter H. Lee, Anthology of Korean Literature, Honolulu, 1981;
 • Peter H. Lee (ed.) Sources of Korean Tradition 2 vols. (Columbia University Press), verkrijgbaar bij de boekhandel;
 • Tijdens het college nader op te geven literatuur.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met korte open vragen en enkele essayvragen (60%);
 • Twee mondelinge presentaties (30%);
 • Aanwezigheid en actieve deelname aan de discussies (10%).

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Contact

Dhr. Prof. dr. B.C.A. Walraven

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

Nee

Opmerkingen

Geen

Languages