Tekstanalyse

Course description Tekstanalyse
Year: 2010-2011
Catalog number: 5723VTTAY
Teacher(s):
 • Prof.Dr. B.C.A. Walraven
Language: Dutch
Blackboard: Unknown
EC: 5.0
Level: 400
Period: Semester 1, Block I, II
 • Yes Elective choice
 • Yes Contractonderwijs
 • No Exchange
 • No Study Abroad
 • No Evening course
 • No A la Carte
 • No Honours Class

Beschrijving

Het lezen van informatieve teksten, vooral uit de pers en van het internet en het analyseren van stijl, veel gebruikte zinspatronen en redeneertrant.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

 • Kennis van de Koreaanse taal op het niveau van studenten die de taalvakken van het tweede jaar met goed gevolg hebben afgerond;
 • Toegankelijk als keuzevak of contractonderwijs voor studenten die de vereiste voorkennis van de Koreaanse taal bezitten (gelijk aan die van studenten die de taalvakken het tweede jaar afgerond hebben).

Leerdoelen

 • Het vertrouwd maken van studenten met verschillende schrijfstijlen en de daarmee verbonden interpretatieproblemen;
 • Het vergroten van het vocabulaire dat met name in de media wordt gebruikt;
 • Het geven van inzicht in de wijze waarop neologismen worden gecreĆ«erd, zodat die sneller begrepen kunnen worden;
 • Het introduceren van allerhande actuele sociale en culturele onderwerpen.

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur;
 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;
 • Voorbereiding van het college: 6 uur x 13 weken = 78 uur;
 • Voorbereiding tentamen: 36 uur.

Literatuur

 • Syllabus Inleiding tot het lezen van Koreaanse kranten (Studiepunt)
 • Actuele teksten uit de pers of van het internet.

Toetsing

Schriftelijk tentamen waarin het begrip van de gelezen teksten wordt getoetst (50%) en een nieuwe tekst moet worden vertaald (50%)

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

.

Contact

Dhr. Prof.Dr. B.C.A. Walraven

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

Nee

Opmerkingen

Geen

Languages