Inleiding Kansrekening

Course description Inleiding Kansrekening
Year: 2015-2016
Catalog number: 4081INLKA
Teacher(s):
  • Prof.dr. W.T.F. den Hollander
Language: Dutch
Blackboard: Yes
EC: 6
Level: 100
Period: Semester 2
Hours of study: 55:00 hrs
  • No Elective choice
  • No Contractonderwijs
  • No Exchange
  • No Study Abroad
  • No Evening course
  • No A la Carte
  • No Honours Class

Doel van het vak is inzicht en begrip te ontwikkelen voor structuren waar onzekerheid een rol speelt. De deelnemers maken zich basisvaardigheden in de kansrekening eigen. In de eerste helft betekent dit vooral het werken met kansverdelingen en stochastische variabelen; hierbij komen onder andere de wet van de grote aantallen en de centrale limietstelling aan bod. In de tweede helft wordt het onderwerp Markov ketens behandeld.

Leerdoel
Het kunnen hanteren van wiskundige modellen voor (eenvoudige) situaties waar onzekerheid of toeval bepalend zijn.

Werkvorm
Hoorcollege en werkgroep
Voorkennis
Analyse 1
Literatuur
“Probability: An Introduction” van Geoffrey Grimmett en Dominic Welsh, Second Edition, Oxford University Press. (Let op: wij gebruiken de tweede editie. Deze is verkrijgbaar vanaf najaar 2014).
Vakcode TUD
TW1080
Tentaminering TUD
Schriftelijk tentamen of vijf toetsen verspreid over het semester
Tentaminering UL
Schriftelijk tentamen en opdrachten

Links
Blackboard TUD
Blackboard UL

Languages