Inleiding statistiek

Course description Inleiding statistiek
Year: 2015-2016
Catalog number: 4082INLST
Teacher(s):
  • prof. RIchard Gill
Language: Dutch
Blackboard: Yes
EC: 6
Level: 200
Period: Semester 1 / 2
  • Yes Elective choice
  • Yes Contractonderwijs
  • No Exchange
  • No Study Abroad
  • No Evening course
  • Yes A la Carte
  • No Honours Class

Dit vak geeft een inleiding in de mathematische statistiek. Het schatten van kansverdelingen en het toetsen van hypotheses staan centraal. Ook wordt aandacht besteed aan het lineaire model.

Werkvorm
Hoorcollege, werkcollege en computerpracticum

Voorkennis
Inleiding Kansrekening

Verplichte literaruur
Verplicht tekstboek

Vakcode TUD
TW2080

Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten

Links
Website
Blackboard UL

Languages