Algebra 2

Course description Algebra 2
Year: 2015-2016
Catalog number: 4082ALGB2Y
Teacher(s):
  • dr. Martin Bright
Language: Dutch
Blackboard: Yes
EC: 6
Level: 200
Period: Semester 1
  • Yes Elective choice
  • Yes Contractonderwijs
  • Yes Exchange
  • Yes Study Abroad
  • No Evening course
  • Yes A la Carte
  • No Honours Class

De in het college Algebra 1 aangevangen studie van algebraïsche structuren wordt voortgezet. In dit college komen ringen en modulen aan bod. Deze spelen een centrale rol in de getaltheorie, in de algebraïsche meetkunde, en in meer toegepaste gebieden zoals coderingstheorie en cryptografie.
Behandeld worden: ringen, idealen, hoofdideaaldomeinen, symmetrische polynomen, meetkundige aspecten van ringen, modulen, tensorproducten, exactheid, Jordan-normaalvorm voor matrices.

werkvorm
2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege

tentaminering
Huiswerk en schriftelijk tentamen

voorkennis
Algebra 1

literatuur
Dictaat Algebra 2 van P. Stevenhagen (zie link naar syllabus hieronder)

Links
Syllabus

Languages