Inleiding in de ontwikkelingspsychologie

Course description Inleiding in de ontwikkelingspsychologie
Year: 2017-2018
Catalog number: 6470ONTW
Teacher(s):
  • dr. R. Huffmeijer
Language: Dutch
Blackboard: Yes
EC: 4.0
Level: 100
Period: Semester 1, Block II
Hours of study: 36:00 hrs
  • Yes Elective choice
  • Yes Contractonderwijs
  • No Exchange
  • No Study Abroad
  • No Evening course
  • No A la Carte
  • No Honours Class

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In het eerste college zal aandacht worden besteed aan de algemene principes van ontwikkeling en de grote theorieën op dit gebied. In de volgende colleges wordt de ontwikkeling van kinderen chronologisch behandeld met aandacht voor de volgende fasen: babytijd, peutertijd, kleutertijd, basisschoolleeftijd en de adolescentie. Hierbij is steeds aandacht voor zowel de fysieke, cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt de rol van ouders, leeftijdgenoten, de school en cultuur in de ontwikkeling van kinderen besproken.

Leerdoelen

Het opdoen van basiskennis over de belangrijkste theorieën binnen de ontwikkelingspsychologie en de fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Rooster

Hoorcolleges
Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen. Het tentamen bevat open èn multiple choice vragen. Er dient tenminste een 6.0 te worden gehaald om het vak te kunnen behalen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.00 worden afgerond naar een 6).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Leman, P., Bremner, A., Parke, R.D., & Gauvain, M. (2012). Developmental Psychology. McGraw-Hill Education. ISBN: volgt.

NB: Voor aanvang van de cursus wordt een ISBN nummer bekend gemaakt. Studenten die gebruik willen maken van de online voorzieningen bij het boek, moeten het boek met het betreffende ISBN nummer bestellen. Gebruik van de online voorzieningen is niet verplicht.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator: Mw. dr. R. Huffmeijer

Languages