Leerproblemen: signalering en interventie

Course description Leerproblemen: signalering en interventie
Year: 2017-2018
Catalog number: 6473LPSI
Teacher(s):
 • R.M. van den Bosch MSc
Language: Dutch
Blackboard: Yes
EC: 5.0
Level: 200
Period: Semester 2, Block III
 • Yes Elective choice
 • Yes Contractonderwijs
 • No Exchange
 • No Study Abroad
 • No Evening course
 • No A la Carte
 • No Honours Class

Beschrijving

Deze cursus gaat over de oorzaken van problemen op school (basis en voortgezet onderwijs). Kernthema’s op het gebied van leerstoornissen komen aan bod. In de colleges wordt aandacht besteed aan diagnostische instrumenten om leerstoornissen vast te stellen en het (belang van het) bieden van wetenschappelijk onderbouwde hulp in de klas.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:
1. Kennis hebben van en inzicht tonen in de verschillende aspecten van leerstoornissen en de mogelijke, wetenschappelijk onderbouwde aanpak ervan in de klas.
2. Kennis hebben van de rol van executieve functies tijdens het leren.

Rooster

Hoorcolleges
Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

 • Opdracht (telt 1 keer mee in het eindcijfer)
 • Gesloten-boek tentamen (telt twee keer mee in het eindcijfer en moet voldoende zijn gemaakt)

LET OP Leerproblemen: Signalering en Interventie is de opvolger van het vak Inleiding Leerstoornissen. Studenten die het vak Inleiding Leerstoornissen in 2016-2017 niet hebben behaald dienen het vak Leerproblemen: Signalering en Interventie volledig over te doen. Zoals in de cursusinformatie 2016-2017 staat beschreven is het niet mogelijk om deelcijfers mee te nemen naar een volgend cursusjaar.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Het basisboek wordt later bekend gemaakt.
 • Overige literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

De docent, Dr. C. Kegel, heeft een uur na afloop van het college spreekuur en is ook per email bereikbaar.

Languages