Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen

Course description Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen
Year: 2017-2018
Catalog number: 6474ACTLO
Teacher(s):
Language: Dutch
Blackboard: Yes
EC: 5.0
Level: 300
Period: Semester 1 / 2, Block II, III
  • Yes Elective choice
  • Yes Contractonderwijs
  • No Exchange
  • No Study Abroad
  • No Evening course
  • No A la Carte
  • No Honours Class

Beschrijving

Krachtige leeromgevingen betrekken de leerling bij het leerproces. Leerlingen die worden onderwezen in een krachtige leeromgeving nemen kennis niet passief tot zich, maar zijn actief bij hun eigen leerproces betrokken. Zij verwerken informatie dieper, zijn beter in staat tot transfer en zijn meer gemotiveerd. In deze cursus zullen verschillende onderwijskundige en psychologische theorieën besproken worden die relevant zijn voor het ontwerpen van krachtige leeromgevingen. Het belangrijkste vraagstuk dat in de cursus aan de orde zal komen is hoe je individuen zelfstandig kan laten nadenken, maar tegelijkertijd een specifiek leerdoel kan laten bereiken.
Centraal in deze cursus staat de vraag hoe theorie weloverwogen kan worden toegepast in de praktijk. Naast theoretische verdieping is er in deze cursus dan ook ruimte voor studenten om zelf de vertaling te maken naar een praktische uitvoering als zij aan de slag gaan met het ontwerpen van een krachtige leeromgeving in de context van wetenschap en technologie-onderwijs voor de basisschool.

Leerdoelen

Studenten die deze cursus volgen krijgen inzicht in:
1. Verschillende onderwijskundige theorieën die ten grondslag liggen aan het concept van onderzoekend leren.
2. De ontwikkeling van leeromgevingenonderwijsvormen die gebruikt worden in de context van onderzoekend leren.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (met verplichte deelname), werkcolleges (met verplichte deelname) en zelfstudie.

Toetsing

Het cijfer voor deze cursus wordt gebaseerd op:

  • Gemiddelde cijfer tentamenvragen (telt mee voor 50%)
  • Rapport onderwijsontwerp (telt mee voor 50%)

Elk van deze twee onderdelen dient met een voldoende te zijn beoordeeld om het cijfer te laten gelden.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Literatuur wordt later bekendgemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

De coördinator van het vak wordt nog bekend gemaakt.

Languages