Elementary music theory 1

Course description Elementary music theory 1
Year: 2017-2018
Catalog number: 5100KM84
Teacher(s):
  • Ida Vujović
Language: Dutch
Blackboard: No
EC: 3
Level: 200
Period: Semester 1 & 2, Block I, II, III, IV
  • Yes Elective choice
  • Yes Contractonderwijs
  • Yes Exchange
  • Yes Study Abroad
  • No Evening course
  • Yes A la Carte
  • No Honours Class

Beschrijving

In Elementaire muziektheorie 1 kom je in aanraking met de basale kennis van de algemene muziekleer en leer je vaardigheden op het gebied van gehoortraining en solfège. Het eindniveau komt overeen met het muziektheoretische toelatingsniveau van het Koninklijk Conservatorium.
Naast theoretische kennis zal er ook gewerkt worden aan praktische vaardigheden: ontwikkeling van het muzikale voorstellingsvermogen en het gehoor. Door te zingen en te luisteren worden ritmische, melodische en harmonische vaardigheden geleerd.

Rooster

2017-2018, Gehele studiejaar.
De colleges vinden plaats in het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, 2595 CA Den Haag), ruimte M307, op dinsdagen van 17.00-18.40 uur.
Het eerste college is op dinsdag 12 september 2017.
Het laatste college is op donderdag 26 juni 2018.
NB: GEEN COLLEGE OP 17 oktober en 26 december 2017, en op 2 januari, 27 februari en 17 april 2018.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk en mondeling tentamen.

Literatuur

  • 'Werkboek EMT1' te koop bij Reprografie (Koninklijk Conservatorium)

Contact

Ida Vujovic
Rogier Schneemann

Aanmelden

Inschrijven via uSis.

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten

Languages