Security, Safety and Justice, 2010-2011

This information is available in Dutch only.

Minor

De minor is opgebouwd uit verschillende modules die een samenhangend en interdisciplinair programma van 30 ECTS vormen. De minor kan in zijn geheel gevolgd worden, maar afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de student en de (keuze)ruimte binnen zijn of haar BSc-programma, kunnen in overleg met de eigen studieadviseur ook individuele leerroutes worden gevolgd. Geen van de modules maakt onderdeel uit van bestaande onderwijsprogramma’s. Ze worden speciaal voor de minor ontwikkeld. De minor is gericht op het niveau van derdejaars bachelor studenten. Alle modules zullen dan ook op niveau 300 worden aangeboden. Dit is ook afgestemd met de TU-Delft die een vergelijkbaar systeem hanteert.

Languages