Keuzepakket Geschiedenis, 2010-2011

This information is available in Dutch only.

Traject Algemene Geschiedenis

Je kiest binnen dit keuzepakket voor een van de volgende trajecten:

  • Algemene Geschiedenis
  • Vaderlandse Geschiedenis
  • Geschiedenis van de klassieke oudheid

Het is ook mogelijk om buiten deze trajecten om uit het totale aanbod van de hoorcolleges van het Instituut voor Geschiedenis zelf een pakket samen te stellen.
De propedeuse overzichtscolleges leveren 5 ECTS op, de overige hoorcolleges kunnen voor zowel 5 als 10 ECTS worden gedaan. Zie de cursusbeschrijvingen voor meer informatie.

De geschiedenis leert ons niet alleen veel over het verleden, maar ook over de verbanden en structuren in de hedendaagse samenleving. Zij vormt daarmee een solide fundament voor onze kennis van de wereld. De geschiedenis brengt ons in contact met de fascinerende denk- en leefwereld van mensen zoals wij, die echter op een ander tijdstip in een andere wereld stonden.

Een historisch keuzepakket biedt een ideale aanvulling op elke andere Leidse studie. Het Instituut voor Geschiedenis is een van de grootste van Nederland en dekt een breed spectrum aan specialisaties. Het Instituut voor Geschiedenis biedt drie varianten van het keuzepakket Geschiedenis aan. Binnen ieder pakket is een ruime keuze aan te volgen colleges. De feitelijke samenstelling van het keuzepakket zal daarom voor iedere student anders zijn. Omdat sommige colleges ook ‘s avonds worden aangeboden is het ook voor deeltijdstudenten mogelijk een aantrekkelijk pakket samen te stellen.

1. Traject Algemene Geschiedenis
Dit traject vangt aan met het propedeuse overzichtscollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (1500-1800) en wordt in het tweede semester voortgezet met het propedeuse overzichtscollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (ca. 1800-heden) of het propedeuse overzichtscollege Economische en Sociale Geschiedenis.
Naast deze colleges kun je kiezen uit een breed aanbod van Bachelor hoorcolleges. Op basis van jouw specifieke belangstelling vul je de resterende 20 ECTS in.

Traject Vaderlandse Geschiedenis

Je kiest binnen dit keuzepakket voor een van de volgende trajecten:

  • Algemene Geschiedenis
  • Vaderlandse Geschiedenis
  • Geschiedenis van de klassieke oudheid

Het is ook mogelijk om buiten deze trajecten om uit het totale aanbod van de hoorcolleges van het Instituut voor Geschiedenis zelf een pakket samen te stellen.
De propedeuse overzichtscolleges leveren 5 ECTS op, de overige hoorcolleges kunnen voor zowel 5 als 10 ECTS worden gedaan. Zie de cursusbeschrijvingen voor meer informatie.

De geschiedenis leert ons niet alleen veel over het verleden, maar ook over de verbanden en structuren in de hedendaagse samenleving. Zij vormt daarmee een solide fundament voor onze kennis van de wereld. De geschiedenis brengt ons in contact met de fascinerende denk- en leefwereld van mensen zoals wij, die echter op een ander tijdstip in een andere wereld stonden.

Een historisch keuzepakket biedt een ideale aanvulling op elke andere Leidse studie. Het Instituut voor Geschiedenis is een van de grootste van Nederland en dekt een breed spectrum aan specialisaties. Het Instituut voor Geschiedenis biedt drie varianten van het keuzepakket Geschiedenis aan. Binnen ieder pakket is een ruime keuze aan te volgen colleges. De feitelijke samenstelling van het keuzepakket zal daarom voor iedere student anders zijn. Omdat sommige colleges ook ‘s avonds worden aangeboden is het ook voor deeltijdstudenten mogelijk een aantrekkelijk pakket samen te stellen.

2. Traject Vaderlandse Geschiedenis
Dit traject begint met het propedeuse overzichtscollege Vaderlandse Geschiedenis van de vroegmoderne en moderne tijd.
Naast dit college kun je kiezen uit een breed aanbod van Bachelor hoorcolleges. Op basis van jouw specifieke belangstelling vul je de resterende 25 ECTS in.

Traject Geschiedenis van de klassieke oudheid

Je kiest binnen dit keuzepakket voor een van de volgende trajecten:

  • Algemene Geschiedenis
  • Vaderlandse Geschiedenis
  • Geschiedenis van de klassieke oudheid

Het is ook mogelijk om buiten deze trajecten om uit het totale aanbod van de hoorcolleges van het Instituut voor Geschiedenis zelf een pakket samen te stellen.
De propedeuse overzichtscolleges leveren 5 ECTS op, de overige hoorcolleges kunnen voor zowel 5 als 10 ECTS worden gedaan. Zie de cursusbeschrijvingen voor meer informatie.

De geschiedenis leert ons niet alleen veel over het verleden, maar ook over de verbanden en structuren in de hedendaagse samenleving. Zij vormt daarmee een solide fundament voor onze kennis van de wereld. De geschiedenis brengt ons in contact met de fascinerende denk- en leefwereld van mensen zoals wij, die echter op een ander tijdstip in een andere wereld stonden.

Een historisch keuzepakket biedt een ideale aanvulling op elke andere Leidse studie. Het Instituut voor Geschiedenis is een van de grootste van Nederland en dekt een breed spectrum aan specialisaties. Het Instituut voor Geschiedenis biedt drie varianten van het keuzepakket Geschiedenis aan. Binnen ieder pakket is een ruime keuze aan te volgen colleges. De feitelijke samenstelling van het keuzepakket zal daarom voor iedere student anders zijn. Omdat sommige colleges ook ‘s avonds worden aangeboden is het ook voor deeltijdstudenten mogelijk een aantrekkelijk pakket samen te stellen.

3. Traject Geschiedenis van de klassieke oudheid
Dit traject richt zich op de Geschiedenis van de Oudheid in de context van de Euraziatische geschiedenis met nadruk op de Griekse en de Romeinse wereld en vangt aan met het propedeuse overzichtscollege Oude Geschiedenis. Naast dit college kun je op basis van jouw specifieke belangstelling een aantal onderdelen invullen.

More info

Keuzepakket: voor studenten Geesteswetenschappen geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: mw. drs E.C. Munter (propedeuse vakken),
mw. drs. E.Woestenburg (post-propedeuse vakken)
Informatie: e.c.munter@hum.leidenuniv.nl; e.woestenburg@hum.leidenuniv.nl
Aanmelding: via uSis, usis.leidenuniv.nl

Languages