World Religions, 2012-2013

This information is available in Dutch only.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk.
Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Derde jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

More info

Antieke godsdiensten is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.

Docent: prof.dr. A.F. de Jong

Gezien de aard van het onderwerp, bestaat de specialisatie Antieke Godsdiensten uitsluitend binnen de taal (historisch-literaire) variant. Een aanzienlijk deel van de studie wordt daarom besteed aan de studie van een relevante taal en het lezen van bronteksten in de gekozen taal. Dit laatste (substantiële) onderdeel wordt in de regel ad hoc vastgesteld. Studenten kunnen in sommige gevallen ook gebruik maken van colleges die worden aangeboden in de Faculteit der Geestewetenschappen of in het Instituut voor Godsdienstwetenschappen (bijvoorbeeld voor hellenistisch jodendom), in overleg met de docent.

Het specialisatieprogramma Antieke godsdiensten bestaat uit:

  • taalstudie (20 ec)
  • lezing van bronteksten (10 ec)
  • een vak over kunst en materiële cultuur (5 ects, meestal te besteden bij de Faculteit der Archeologie of Geesteswetenschappen)
  • Ritulen en symbolen van Antieke Godsdiensten (5 ec), 2011-2012
  • Godsdienstgeschiedenis Antieke Godsdiensten: Gnosis en Hermetica (5 ec), 2012-2013
  • een extra literatuurtentamen (5 ec)

De vakken Rituelen en symbolen van antieke godsdiensten en Gnosis en hermetica worden om het jaar aangeboden in het eerste semester. In 2011-2012 is dit Rituelen en symbolen.

Voor meer informatie, neem contact op met prof.dr. A.F. de Jong, e-mail:
a.f.de.jong@religion.leidenuniv.nl, tel: 071-5272585.

Languages