Bestuurskunde: overheid en samenleving, 2014-2015

This information is available in Dutch only.

Overgangsregeling

Overgangsregeling

Alle behaalde vakken van de minor Bestuurskunde: Overheid en Samenleving uit 2013-2014 mogen meegenomen worden naar collegejaar 2014-2015. Alle resterende vakken dienen dan nog gehaald te worden, om de minor af te ronden. Let hierbij op het volgende:

 • Het vak Bestuurskunde II wordt in 2014-2015 niet meer aangeboden. Hier voor in de plaats komt het vak Decision making and Rational Choice (DM&RC). Studenten die Bestuurskunde II in 2013-2014 hebben gehaald, kunnen dit vak ook meenemen en hoeven DM&RC dus niet te volgen.
 • Studenten die Bestuurskunde II in 2013-214 wel gevolgd hebben, maar dit vak niet gehaald hebben, kunnen eventueel ook gebruik maken van de overgangsregeling voor Bestuurskunde II.
 • Bestuurskunde I heet nu Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschappen.

Minor Bestuurskunde 2014-2015

De minor bestuurskunde bestaat uit vier verplichte kernvakken, namelijk:

 • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschappen (semester 1);
 • Organisatie en Management (semester 1);
 • Beleid I (semester 1);
 • Decision Making and Rational Choice (semester 2).

Vervolgens kunnen minorstudenten twee vakken kiezen uit de volgende vier vakken:

 • Introduction to International Relations and Organisations (semester 1);
 • Sociologie (semester 1);
 • Beleid II (semester 2);
 • European Union Politics and Policy (semester 2).

Languages