Journalistiek en nieuwe media, 2017-2018

This information is available in Dutch only.

Cursussen

Keuzeruimte 15 EC

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die de 15-EC variant kiezen volgen:

  • Inleiding in de Journalistiek
  • Journalistieke en redactionele vaardigheden
  • Methoden en theorieën van Journalism Studies

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Je kunt niet één of twee losse vakken bij de minor Journalistiek en Nieuwe Media volgen. Je mag je pas in uSis inschrijven voor de vakken als je toegelaten bent tot de minor.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

More info

Omvang: 30 EC
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Maximum aantal deelnemers: 110
Meer informatie: Keuzeruimte
Informatie: Website Journalistiek en Nieuwe Media
Aanmelding: via uSis
Verantwoordelijke examencommissie: Literatuur- en Mediawetenschappen

Beschrijving

De Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media is een waardevolle aanvulling op de minor.

De Masterspecialisatie biedt:

  • Nieuwe theorie en onderzoeksmethoden (wetenschappelijke verdieping m.b.t. retorica en studie van nieuwe media in vakken en mastertutorial).
  • Professionele praktijk (introductieweek, Multimediamaand, 3 maanden stage op niveau).
  • Nieuwe docenten (een breed aanbod aan tutors bij wie je masterthesis kunt schrijven).
  • Schrijven voor print en nieuwe media, fotograferen, filmen (nieuwsfilmpjes): geïntegreerde aanpak nieuwe media.
  • Mogelijkheid van buitenlandverblijf.
  • Professioneel netwerk via praktijkopdrachten, seminargastdocenten en eigen stage.

Het succesvol afronden van de minor Journalistiek en Nieuwe Media geeft je een uitstekende kans om toegelaten te worden tot de Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media. Een eventuele toelating hangt af van je motivatie en competenties.

Geïnteresseerde minor-studenten moeten vóór 15 juni een sollicitatiebrief + CV inleveren. Je wordt dan uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Meer informatie over de toelatingsprocedure.

Of bekijk de website van de master Journalistiek en nieuwe media.
Jaarlijks zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten voor de masterspecialisatie: november en maart
Toelatingsgesprekken vinden in de regel in de derde week van juni plaats. Het is daarom aan te raden tijdig een toelatingsvezoek te doen (bij voorkeur vóór 15 mei)!!

Voor andere vragen kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl. of de Coordinator of studies: Mr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 1.02b.

Languages