Psychology, 2017-2018

derde jaar

meer info

Keuzevakken voor niet-psychologiestudenten
Voor niet-psychologiestudenten bestaan er diverse mogelijkheden om bij de bacheloropleiding Psychologie één of meer keuzevakken te volgen.

Een aantal cursussen uit het onderwijsprogramma van Psychologie staan open voor niet-psychologiestudenten. Daarbij gaat het om studenten van andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden en studenten van andere universiteiten en hogescholen. Zij kunnen deze cursussen volgen als keuzevakstudent.

 • Voor veel cursussen geldt een ingangseis.
 • Als een cursus bestaat uit colleges én werkgroepen, dan is de deelname aan de werkgroepen ook voor de keuzevakstudenten verplicht.
 • Voor iedere cursus geldt dat er een maximum aantal deelnemers is. Omdat psychologiestudenten zich ook voor deze vakken kunnen inschrijven is er voor keuzevakstudenten slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Blok I
Inleiding in de Psychologie
Geschiedenis van de Psychologie

Blok II
Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie
Artificial Intelligence and Neurocognition
Good Research Practices
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse

Blok III
Ontwikkelings & Onderwijspsychologie
Sociale & Organisatiepsychologie
Attention: Theory&Practice
Causal inference in Field Experiments
Culture and Diversity at Work
Emotion and Cognition
Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology
Sexology

Blok IV
Psychologie en Wetenschap
Cognitieve Psychologie
Bio- en Neuropsychologie
The Adolescent Brain
Cross-cultural Psychology of Health and Illness
Psychology of Advertising
Psychotherapy: Theory, Research & Practice

Inschrijven

 • Voor studenten van andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden
  Studenten van andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden dienen zich voor het volgen van een keuzevak aan te melden via uSis.
 • Voor studenten van andere universiteiten/ hogescholen die bij Psychologie een keuzevak willen volgen
  Aanvragen bij het Onderwijs Servicecentrum
  of downloaden: Verzoek tot inschrijving als keuzevak(gast)student
  Als bijlage wordt dan meegestuurd de ‘Verklaring van geen bezwaar’. De student laat deze verklaring eerst invullen bij de eigen universiteit/HBO en stuurt die vervolgens naar het Onderwijs Servicecentrum, zodat de studieadviseur van Psychologie de aanvraag kan beoordelen. Het Onderwijs Servicecentrum stuurt de verklaring ondertekend terug naar de student. De student stuurt een originele betalingsverklaring, het inschrijfformulier als keuzevakstudent en de verklaring van geen bezwaar op naar Studentenadministratie Plexus. De student krijgt een inschrijving bij de Universiteit Leiden als ‘gaststudent’ en krijgt een studentnummer. Hiermee heeft hij/zij ook toegang tot Blackboard.

Meer over de keuzevakregeling
Neem voor vragen over de keuzevakregeling contact op met het Onderwijs Servicecentrum.

Languages