Psychology (Part-time), 2017-2018

Please note: the part-time Psychology programme is offered only in the Dutch language. This page is an English translation of the part-time programme. It is not possible to follow the International Bachelor Psychology (IBP) on a part-time basis in the English language.

First year

Third year

Fourth and fifth year

More info

Beschrijving

De nominale studieduur van de deeltijdopleiding is 5 jaar. Een deeltijdstudent kan zelf dit tempo aanpassen naar bij voorbeeld vier tot zes jaar. Tijdens de propedeuse krijgt de student een algemeen overzicht van de Psychologie door middel van een introductie in alle deelgebieden. Na de propedeuse staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In de jaren na de propedeuse verdiept de student zich in vakgebieden binnen en buiten de psychologie waarvoor hij zich interesseert. De student bereidt zich alvast voor op de keuze voor een masteropleiding. De bacheloropleiding wordt afgesloten met het bachelorproject.

Aanvullende informatie

Deeltijdvakken (avond)

De hoorcolleges zijn overdag. In de avonduren worden werkgroepen gegeven exclusief voor deeltijdstudenten, voor de eerstejaarsvakken en de volgende vakken uit het tweede en derde jaar. Bij de specialisatiecursussen is er in het eerste of tweede semester een avondwerkgroep.

  • Consciousness
  • Developmental Psychopathology
  • Stress, gezondheid en ziekte
  • Psychometrie
  • Psychodiagnostiek
  • Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden
  • Multivariate data-analyse (MVDA)

  • Bachelorproject Psychologie (Bachelorthese)

Languages