Archeologie

Archeologie

De Faculteit der Archeologie behoort tot de internationale top en is nummer 1 op het vasteland van Europa. De faculteit kent een succesvol en multidisciplinair team van onderzoekers actief over de gehele wereld.

De focus van Archeologie in Leiden ligt op het ontstaan van de mens, de archeologie en verre geschiedenis van migratie, kolonisatie en koloniale ontmoetingen, globalisatie en culturele identiteit.
Met haar interdisciplinaire onderzoeksbenadering is de Faculteit der Archeologie zeer actief in het opzetten van netwerken over de hele wereld, en in samenwerking tussen en binnen de grenzen van verschillende disciplines.

Website Faculteit der Archeologie:
https://www.universiteitleiden.nl/archaeology

Talen