Geesteswetenschappen

Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertises op het terrein van onder meer de filosofie, godsdienstwetenschappen, geschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde, taalkunde en area studies van vrijwel de gehele wereld. Ze bedient bijna 4300 studenten en heeft ruim 700 medewerkers.

De breedheid van de faculteit, maar vooral haar wereldwijde expertise, internationale gerichtheid, succesvolle onderzoek en de veelheid van elkaar versterkende wetenschappelijke benaderingen, bepaalt haar profiel. Door een grondige beheersing van een veelheid van talen zijn de wetenschappers in staat tot culturele en historische diepgang in hun onderwijs en onderzoek, maar ook tot duiding van de moderne samenleving.

Talen