Governance and Global Affairs

Faculteit Governance and Global Affairs, voorheen Faculteit Campus Den Haag, is gevestigd in Den Haag. Geworteld in de academische traditie werken onze studenten en onderzoekers samen met nationale en internationale partners aan nieuwe inzichten en oplossingen voor hedendaagse vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en internationaal recht.

Centra en instituten:
• Instituut Bestuurskunde
• LUC The Hague
• Centre for Professional Learning
• Leiden Leadership Centre
• Centre for Modern Urban Studies
• Centre for Innovation
• Grotius Centre
• Centre for Terrorism & Counterterrorism
• Centrum Regionale Kennisontwikkeling
• Montesquieu Instituut

Talen