Sociale Wetenschappen

Sociale Wetenschappen

De Faculteit der Sociale Wetenschappen is een faculteit om trots op te zijn. Er zijn vier opleidingen:

  • Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
  • Pedagogische Wetenschappen
  • Politieke Wetenschap en
  • Psychologie

Deze verzorgen met elkaar bachelor-, master- en PhD-opleidingen.

Staf en studenten uit binnen- en buitenland houden zich via onderwijs en onderzoek bezig met onderwerpen die in een brede maatschappelijke belangstelling staan. Thema’s zijn bijvoorbeeld adoptie, opgroeien in multiculturele samenlevingen, Europese politiek, gezondheid en ziekte, veiligheid, traditionele leefwijzen en veranderende samenlevingen.

De faculteit is, met ongeveer 4700 studenten en 430 medewerkers, de grootste van de Universiteit Leiden.

Talen