Wereldgodsdiensten: Antieke godsdiensten, 2011-2012

Antieke godsdiensten is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.
Docent: prof.dr. A.F. de Jong

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk.
Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Derde jaar

Keuzevakken

Meer info

Antieke godsdiensten is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.

Docent: prof.dr. A.F. de Jong

Gezien de aard van het onderwerp, bestaat de specialisatie Antieke Godsdiensten uitsluitend binnen de taal (historisch-literaire) variant. Een aanzienlijk deel van de studie wordt daarom besteed aan de studie van een relevante taal en het lezen van bronteksten in de gekozen taal. Dit laatste (substantiële) onderdeel wordt in de regel ad hoc vastgesteld. Studenten kunnen in sommige gevallen ook gebruik maken van colleges die worden aangeboden in de Faculteit der Geestewetenschappen of in het Instituut voor Godsdienstwetenschappen (bijvoorbeeld voor hellenistisch jodendom), in overleg met de docent.

Het specialisatieprogramma Antieke godsdiensten bestaat uit:

  • taalstudie (20 ec)
  • lezing van bronteksten (10 ec)
  • een vak over kunst en materiële cultuur (5 ects, meestal te besteden bij de Faculteit der Archeologie of Geesteswetenschappen)
  • Ritulen en symbolen van Antieke Godsdiensten (5 ec), 2011-2012
  • Godsdienstgeschiedenis Antieke Godsdiensten: Gnosis en Hermetica (5 ec), 2012-2013
  • een extra literatuurtentamen (5 ec)

De vakken Rituelen en symbolen van antieke godsdiensten en Gnosis en hermetica worden om het jaar aangeboden in het eerste semester. In 2011-2012 is dit Rituelen en symbolen.

Voor meer informatie, neem contact op met prof.dr. A.F. de Jong, e-mail:
a.f.de.jong@religion.leidenuniv.nl, tel: 071-5272585.

Talen