Biologie, 2011-2012

Het bachelorprogramma biologie omvat drie jaar (totaal 180 EC) en is onderverdeeld in een eerste jaar (de propedeuse 60 EC), dat afgesloten wordt met een propedeusediploma en twee vervolgjaren (samen 120 EC). De bachelorfase wordt afgesloten met het behalen van het diploma Bachelor of Science Biologie.

Website Instituut Biologie Leiden – Onderzoeksgroepen

Voor vakinformatie 2011 jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen
Jaar 1 blok 1 2011 – 2012
Jaar 1 blok 2 2011 – 2012
Jaar 1 blok 3 2011 – 2012
Jaar 1 blok 4 2011 – 2012
Jaar 1 blok 5 2011 – 2012
Jaar 1 blok 6 2011 – 2012

Voor Overige informatie: zie “Links”

Talen