Kunstgeschiedenis, 2011-2012

Derde jaar

Vijfde jaar

Keuzevakken

Voor de keuzevakruimte in het vierde jaar kunnen studenten Kunstgeschiedenis naast vakken uit andere opleidingen, ook de onderstaande vakken gebruiken. Studenten van andere studies dan kunstgeschiedenis kunnen kiezen uit het gehele aanbod: in tabelvorm beschikbaar

Talen