Psychologie (Deeltijd), 2011-2012

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursussen van de propedeuse.
Ouderejaarsstudentenschrijven zich in voor de hoorcolleges en werkgroepen in uSis:

 • cursussen eerste semester: 5 juli t/m 29 augustus 2011
 • cursussen tweede semester: januari 2012

Zie ‘meer info’ voor een beschrijving van het studieprogramma en de roosters.

Derde jaar

In het derde jaar volgt de student de verplichte vakken. Daarnaast kan de student alvast keuze- of verdiepingsvakken volgen. Zie onder het tabje vierde en vijfde jaar.

Vierde en vijfde Jaar

In het vierde en vijfde jaar volgt de student de verplichte vakken. Daarnaast kan de student deze keuzevakken of verdiepingsvakken volgen.

Meer info

Beschrijving

De deeltijdbacheloropleiding duurt vier tot zes jaar. De eerste twee jaar krijgt de student een algemeen overzicht van de Psychologie middels een introductie in alle deelgebieden. Na de propedeuse staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In de jaren na de propedeuse verdiept de student zich in vakgebieden waarvoor die student zich interesseert. De student bereidt zich alvast voor op de keuze voor een masteropleiding. De bacheoropleiding wordt afgesloten met het bachelorproject.

Roosters

Roosters bacheloropleiding (2011-2012)

Aanvullende informatie

Deeltijdvakken (avond)

De hoorcolleges zijn overdag. In de avonduren worden werkgroepen gegeven exclusief voor deeltijdstudenten, voor de eerstejaarsvakken en deze vakken uit het tweede en derde jaar:

 • Aandacht: theorie en praktijk
 • Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden
 • Psychometrie
 • Psychodiagnostiek
 • Multivariate data-analyse (MVDA)
 • Ontwikkelingspsychopathologie (Developmental Psychopathology)
 • Stress, gezondheid en ziekte
 • Bachelorproject Psychologie

 • Coöperatie en conflict

 • Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk
 • Cognitieve neurowetenschap
 • Gezondheidspsychologie
 • Psychopathologie, diagnostiek en ehandeling
 • Klinische neuropsychologie
 • Beoordeling en beïnvloeding
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Aanschaf studiemateriaal

De boeken zijn met korting verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Talen