Psychologie, 2012-2013

Inschrijven voor bachelorcursussen

  • Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursussen van de propedeuse.
  • Tweede- en derdejaarsstudenten schrijven zich in voor de hoorcolleges en werkgroepen in uSis:
    Eerste semester: 2 juli t/m 27 augustus 2012
    Tweede semester: januari 2013, met uitzondering van IBV en het bachelorproject.
    Inschrijving bachelorcursussen

Zie tabje ‘meer info’ voor het studieprogramma, studieopbouw en -planning, keuzevakken en meer …

Meer info

Studieprogramma

De bacheloropleiding duurt drie jaar. Tijdens het eerste jaar krijg je een overzicht van de psychologie door middel van een introductie in alle deelgebieden. In het eerste deel van het tweede jaar staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In het tweede deel en in het derde jaar verdiep je je in vakgebieden binnen en buiten de psychologie die jou interesseren. Je bereidt je voor op een keuze voor een masteropleiding. De opleiding sluit je af met het bachelorproject.

Roosteroverzicht

Roosters bacheloropleiding (2012-2013)

Aanvullende informatie

Fraude

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch te controleren op plagiaat

Talen